top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Administratorem danych jest:
MOON WAVES Katarzyna Łuka, ul.Wyszyńskiego 31/69, 43-100 Tychy, NIP 646279356. „Administrator Danych Osobowych”, stosuje wszelkie prawem przewidziane środki ochrony dotyczące przetwarzania danych Użytkowników Strony Internetowej w oparciu o zastosowanie wyspecjalizowanych technologii zapewniających prawidłowe i bezpieczne przetwarzanie danych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.
3. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkiej wymaganej prawem staranności w celu ochrony danych osobowych Użytkowników, których dane dotyczą.
4. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu subskrypcji Newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego na Stronie Internetowej. W tych przypadkach wymagane jest podanie danych osobowych.

CEL ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Użytkowników Strony będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu:
a) zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży;
b) dokonania rozliczeń
c) realizacji Usługi Newslettera, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika;
d) prowadzenia korespondencji w przypadku formularza kontaktowego wypełnianego przez Użytkownika.

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas MOON Waves Katarzyna Łuka przetwarza twoje dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych promocji czy wyprzedaży.

RODZAJ DANYCH
MOON WAVES Katarzyna Łuka przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do realizacji usług :
- imię i nazwisko
- numer telefonu
- adres e-mail
- adres korespondencyjny

W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:
1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora Danych Osobowych.
3. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator Danych Osobowych może jednak pozostawić w  zbiorze imię lub imiona i  nazwisko Użytkownika lub adres wyłącznie w  celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby.
4. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania Newslettera zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

  1. Wiadomości e-mail na adres: hello@katieluka.pl

  2. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Kontakt

  3. Listownie na adres: MOON WAVES Katarzyna Łuka, ul. Wyszyńskiego 31/69, 43-100 Tychy


POWIERZANIE PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru lub usługi oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od firmy (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
2. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
3. . Administrator danych osobowych nie udostępnia podmiotom zewnętrznym danych osobowych bez wyraźnej zgody Użytkownika. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych określonych przez przepisy szczególne.
4. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe podmiotom przy pomocy, których realizuje Usługi.
Szczegółowa lista podmiotów:
- Chroma Sp. z o.o. sp. k., ul Przemysłowa 5, 68-200 Żary, NIP: 928 208 27 22
- Apaczka.pl, R2G Polska Sp. z o.o. ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP: 7010194877, REGON: 141963798
- Mailchimp , The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, Stany Zjednoczone
4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla zawarcia Umowy sprzedaży, subskrypcji Newslettera lub prowadzenia korespondencji.


INFORMACJE HANDLOWE - NEWSLETTER
Masz możliwość subskrybowania naszego Newslettera, poprzez podanie adresu e-mail. Poprzez Newslettera informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: hello@katieluka.pl


PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE
1. Podczas korzystania z usług Strony Internetowej na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe (ang. cookies).
2. Pliki cookies zawierają unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz adres domeny z której pochodzą.
3. Stosowane przez Administratora Danych Osobowych pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności za pośrednictwem plików cookies nie jest możliwe przeniesienie do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego złośliwego oprogramowania.
4. Za pomocą plików cookies nie można zidentyfikować Użytkownika.
5. Za pośrednictwem  plików cookies nie są pobierane jakiekolwiek dane osobowe Użytkownika ani dane poufne zgromadzone na jego urządzeniach.
6. Administrator Danych Osobowych wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej przez Użytkownika,  jak również w celach statystycznych. Pliki cookies pozwalają Administratorowi Danych Osobowych na dostosowanie Strony Internetowej do potrzeb Użytkowników.
7. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki cookies pochodzące ze Strony Internetowej lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu końcowym Użytkownika. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej.
8. Strona Internetowa używaja mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics. Google Analytics używa plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy kierować zapytania na następujący adres Administratora danych osobowych: hello@katieluka.pl.
2. Administratorowi Danych  Osobowych przysługuje prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianie treści Polityki Prywatności oraz umieszczeniu jej tekstu jednolitego wraz z datą obowiązywania na Stronie Internetowej.

bottom of page